Vår personal

Läs om vår personal och vårt arbetssätt

Arbetsmiljö

Våra arbetssätt

Daniel Eklund

VD/ägare

Arbetsmiljö

Våra anställda ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som börjar att gälla i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Vi jobbar i en hård och i en särklass tung arbetsmiljö där det krävs råstyrka och uthållighet och därför arbetar vi aktivt med att ha samtal med våra anställda för att se till att våra egna kriterier där ett gynnsamt arbetsmiljöarbete hålls.

Vi arbetar alltid med ett systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar, det vill säga att sätta upp mål, genomföra uppgifter med hög kvalitet, kunna följa upp resultat och lära sig av dem, och förbättra olika processer.

Vi vill hålla vår personal frisk och motiverad och för att arbetsplatsen ska slippa onödiga kostnader är det viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.